Bionafta v lokomotivách

PREOL ve snaze rozšířit používání vysokoprocentní směsi bionafty na silničních vozidlech, úspěšně odzkoušel a doporučil široké nahrazení standardní nafty Směsnou motorovou naftou 30 (SMN 30) ve skupině Agrofert. Palivo se dnes již úspěšně používá ve většině podniků Skupiny, které provozují vlastní silniční dopravu. Paralelně s tímto projektem probíhalo také odzkoušení paliva v lokomotivách společnosti Lovochemie. Cílem zkoušek bylo provozní ověření používání SMN 30 pro lokomotivy a její vliv na funkci pohonných jednotek, včetně výkonu motoru a spotřeby paliva. Vzhledem k tomu, že v době výroby lokomotiv SMN 30 na trhu s pohonnými hmotami neexistovala a výrobce motorů, společnost ČKD se nemohl k použití SMN 30 vyjádřit, byla nutná spolupráce jednak s provozovatelem-odd. železniční dopravy Lovochemie, tak i se servisní organizací zajišťující opravy těchto strojů.

Výsledkem ročního testování je podložené konstatování, že nebyl zaznamenán žádný vliv paliva SMN 30 na provoz lokomotiv a přechod z motorové nafty na SMN 30 se nijak negativně neprojevil na chodu motoru, výkonu motoru, funkci turbodmychadla a dalších sledovaných částech motorů. Výsledky jednotlivých rozborů vlivu SMN 30 na motorový olej rovněž prokázaly, že nedošlo k  žádným negativním projevům tohoto paliva v průběhu testování.

Zároveň bylo využito možnosti detailní kontroly pohonné jednotky jedné z testovaných lokomotiv, která v současné době prochází plánovanou hlavní opravou ve společnosti CZ Loko v České Třebové. V rámci opravy byla zástupcům PREOL, a.s. umožněna detailní prohlídka a zdokumentování stavu celého motoru. Před prohlídkou byl motor připraven tak, že kromě klikového hřídele, byly všechny ostatní  součásti motoru vyjmuty z bloku, ventily z hlav a k prohlídce předloženy na přání účastníků neočistěné a neomyté.Závěry prohlídky, včetněkonzultací s odborníky servisní organizace, jsou součástí závěrečné zprávy, která bude ke stažení na webových stránkách www.preol.cz. Tyto výsledky prokazují, že nebyly shledány žádné vlivy používání paliva SMN 30 na motor, a že jak palivo SMN 30, tak používaný motorový olej byly pro funkci motoru zcela vhodné.

Výsledky testování, spolu s výsledky detailní prohlídky při rozboru motoru v rámci plánované hlavní opravy jednoho z testovaných strojů, umožňují doporučit rozšíření používání SMN 30 i do ostatních společností AGROFERT HOLDING, a.s. provozujících vlastní železniční dopravu, což výrazně zvýší finanční přínos jednotlivým provozovatelům formou úspory nákladů na pohonné hmoty.

frame-scrollup