Vliv na cenu pohonných hmot

Celková cena pro maloobchodního spotřebitele se skládá z výrobní ceny fosilní nafty, aditiv, soustavy daní (SPD, DPH) a marží, zvláště čerpacích stanic.

Aktuální kalkulace nárůstu cen motorové nafty a motorových benzinů  vlivem  schválené úpravy minimálního podílu biopaliv z celkového množství motorových paliv, bez marží dopravy a marží čerpacích stanic se dá propočítat například takto.

 

 
Jednotka
Motorová nafta
ČSN EN 590
Velkoobchodní cena paliva
vč. spotřební daně (bez DPH)
Kč.l-1
24,- (vč. 4,5 % V/V FAME)
Velkoobchodní cena bionafty (bez DPH) (MEŘO 740 EUR.t-1) ČSN EN 14214
Kč.l-1
17,-
Cena paliva bez spotřební daně a DPH
Kč.l-1
13,05
Navýšení podílu bionafty
% V/V
o 1,5
(ze 4,5 na 6,0)
Podíl ceny paliva před aditivací
bez spotřební daně a DPH
Kč.l-1
98,5 : 100 * 13,05 = 12,85
Podíl ceny bionafty k aditivaci
(bez DPH)
Kč.l-1
1,5 : 100 * 17 = 0,25
Spotřební daň paliva
Kč.l-1
10,95
Aditivační náklad (bez DPH)
Kč.l-1
0,1
Celková cena paliva po navýšení min. množství bionafty
Kč.l-1
24,15
Navýšení ceny
bez DPH
Kč.l-1
24,15 – 24 = 0,15
s DPH
0,15 * 1,2 = 0,18
 
Podle propočtu je možno prokázat , že navýšení procentuálního podílu bionafty v motorové nafty z  4,5 na 6% (06/2010) mohlo způsobit zvýšení ceny pro maloodběratele u čerpacích stanic maximálně o 18 haléřů na litr (15 haléřů bez DPH). Celkový obsah bionafty v motorové naftě mohl zvýšit cenu motorové nafty v uplynulých 3 letech maximálně o desetihaléře, odhadem 0,50 Kč.l-1.
Výroba bionafty v roce 2009 představovala v ČR produkční hodnotu cca 3,1 miliardy Kč, kladná vývozní bilance (export 24 222 t, import 10 870 t) cca 473 mil. Kč.
Sečteme-li  další ekonomické přínosy, které firmy produkující bionaftu vytváří v přímé nebo nepřímé vazbě na celý bionaftový řetězec, získáme hodnoty mnohem vyšší. Každé nové odvětví, jestliže vytváří příjem pro zaměstnavatele a zaměstnance, má kladný vliv na ekonomiku země. Účinky jsou o to větší, jestliže obsahuje novou činnost, která nemá negativní dopady na jakékoliv stávající průmyslové odvětví a která nahrazuje předešlé dovozy s domácí přidanou hodnotou.
Přitom je evidentní jeho přínos v celkové ekonomice, vytváření pracovních míst, zhodnocování meziproduktů z ostatních průmyslových odvětví a vytváření poptávky na investiční majetek, spotřební zboží a služby. Domácí výroba biopaliv přispívá tudíž přímo a nepřímo ke zvyšování národní přidané hodnoty a vytváří pomocí různých daňových nástrojů (z příjmu, z obchodování, DPH atd.) a fiskálních poplatků doplňkový příjem pro státní pokladnu a pro sociální pojištění.
Současně s tím přináší tento průmysl veřejné úspory v různých oblastech: pojištění v nezaměstnanosti a náklady na nutnou regulaci trhu pro vzniklé přebytky na zemědělském komoditním trhu. Toto je případ zemědělské produkce řepky olejné, jako výchozího článku celého bionaftového řetězce. Pro tuzemské pěstitele řepky olejné je výroba bionafty již 15 let vítaný ekonomický doplněk tradičního využití této komodity, záruka stabilního odbytu produkce a stabilních tržeb.
frame-scrollup