Etická linka

Compliance organizace

Za účelem zajištění etických standardů podnikání přijalo vedení skupiny Agrofert soubor opatření a interně definovaných pravidel, která se souhrnně označují anglickým výrazem Compliance.

Na těchto stránkách naleznete pravidla etického chování a linku Tell us pro komunikaci s vedením Skupiny AGROFERT v případech porušování pravidel etického chování.

 

ikona etické linky

 • 100 tisíc tun

  Roční spotřeba rostlinných olejů pro potravinářské výrobky odpovídá spotřebě

  260 tis. tun řepkových semen

 • 15%

  řepka olejná se pěstuje na přibližně 15% všech osevních ploch v ČR

  Celkově na cca 400 tis. ha

 • 1 400 tisíc tun

  byla celková sklizeň řepky v ČR za rok 2016. 

  téměř 500 tisíc tun se z ČR vyveze

frame-scrollup