Etická linka

Compliance organizace

Za účelem zajištění etických standardů podnikání přijalo vedení koncernu AGROFERT soubor opatření a interně definovaných pravidel, která se souhrnně označují anglickým výrazem Compliance.

Na těchto stránkách naleznete pravidla etického chování a linku Tell us pro komunikaci s vedením koncernu AGROFERT v případech porušování pravidel etického chování.

 

ikona etické linky

frame-scrollup