Obchod

Obchodní činnost PREOL, a.s. sestává z prodeje produktů, a to buď přímo produkovaných ve výrobním závodě v Lovosicích nebo obchodovaných v rámci ostatních aktivit.

Kompletní nabídka produktů je rozdělena do tří základních segmentů:

 Biopaliva a technické produkty

Vyrábíme řepkový olej, methylester řepkového oleje (MEŘO) a glycerin. Více informací najdete zde.

 Krmiva

Jedná se o suroviny pro krmivářský průmysl - nabízíme řepkové šroty - extrahovaný a extrudovaný (By+), ale i surový řepkový olej pro krmné účely. Více informací najdete zde.

 Potraviny

Společnost také vyrábí jedlý řepkový olej a destilovaný glycerin (ve farmaceutické kvalitě, pro využití i v potravinářství - E 422). Více informací najdete zde.

 

Jedním z hlavních cílů obchodních aktivit společnosti je spokojenost zákazníků. Vedle prvotřídní kvality produktů je dalším nástrojem zajištění této spokojenosti odpovědný přístup ke všem obchodním vztahům. Principy a podmínky obchodní spolupráce definovala společnost PREOL, a.s. ve svých všeobecných obchodních podmínkách pro prodej zboží a všeobecných nákupních podmínkách:

frame-scrollup