Obchod

Obchodní činnost PREOL, a.s. sestává z prodeje produktů, a to buď přímo produkovaných ve výrobním závodě v Lovosicích nebo obchodovaných v rámci ostatních aktivit.

Kompletní nabídka produktů je rozdělena do tří základních segmentů:

 Biopaliva a technické produkty

Tento segment zahrnuje nabídku řepkového oleje, methylesteru řepkového oleje (MEŘO), destilovaného glycerinu a pohonných hmot, včetně paliva Ekodiesel B100. Více informací najdete zde.

 Krmiva

Jedná se o suroviny pro krmivářský průmysl. Tato kategorie zahrnuje nabídku řepkových šrotů - extrahovaný a extrudovaný (By+), ale i surového řepkového oleje pro krmné účely. Více informací najdete zde.

 Potraviny

Společnost vyrábí destilovaný glycerin ve farmaceutické kvalitě - pro využití i v potravinářství (E 422). Dále prostřednictvím své dceřiné společnosti PREOL FOOD, a.s., provozuje nejmodernější provoz šetrné rafinace řepkového oleje a vyrábí jedlý řepkový olej. Více informací najdete zde.

 

Jedním z hlavních cílů obchodních aktivit společnosti je spokojenost zákazníků. Vedle prvotřídní kvality produktů je dalším nástrojem zajištění této spokojenosti odpovědný přístup ke všem obchodním vztahům. Principy a podmínky obchodní spolupráce definovala společnost PREOL, a.s. ve svých všeobecných obchodních podmínkách pro prodej zboží a všeobecných nákupních podmínkách:

frame-scrollup