Kvalita

Kvalita a princip kvality ve společnosti PREOL, a.s. vychází z celopodnikové strategie a je klíčovým faktorem při řízení společnosti.

Deklarací kvality integrovaného systému řízení společnosti jsou získané certifikáty. Oprávněnost jejich držení společnost každoročně obhajuje před nezávislými certifikačními společnostmi (např. BUREAU VERITAS; TÜV SÜD Czech) v rámci recertifikačních a dozorových auditů.

Certifikované oblasti:

Systém řízení kvality

 • dle ČSN EN ISO 9001
 • Certifikát ke stažení zde

Nastavení základních řídicích procesů dle standardu ISO 9001 ve společnosti PREOL, a.s. pomáhá neustále zlepšovat kvalitu poskytovaných výrobků či služeb a spokojenost zákazníka

Systém environmentálního managementu

 • dle ČSN EN ISO 14001
 • Certifikát ke stažení zde

Management ochrany životního prostředí je nedílnou součástí řízení společnosti a má za cíl minimalizaci dopadů činností společnosti na životní prostředí a neustálé zlepšování environmentálního profilu společnosti

Správná výrobní praxe při výrobě krmných surovin

 • dle GMP+ B1 – Výroba, obchod a služby - kontrola kvality krmných surovin, vč. QM Milch
 • Certifikát ke stažení zde

PREOL, a.s. vyrábí kvalitní a bezpečné krmné suroviny – deklarací vysoké kvality a bezpečnosti těchto surovin vstupujících do potravinového řetězce je získání a každoroční obhajoba tohoto certifikátu.

Udržitelnost biopaliv 

 • prokázání souladu s kritérii udržitelnosti biopaliv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 (RED II), zákona ČR  201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a zákona ČR č. 189/2018 Sb. o kritériích udržitelnosti biopaliv
 • Certifikát ISCC (platný od 19.9.2021 do 18.9.2022)
 • Certifikát KZR INiG (platný od 17.3.2022 do 16.3.2023)

Jednou ze stěžejních činností společnosti PREOL, a.s. je výroba a prodej biopaliv – uvedené certifikáty deklarují plnění požadavků RED II, což má pozitivní vliv na snížování emisí skleníkových plynů

Kosher certifikace

 • při výrobě destilovaného glycerinu a řepkového oleje jsou dodržovány pravidla pro Kosher produkt dle certifikace Orthodox Union
 • Certifikát ke stažení zde

 Certifikace VLOG

 • Produkty PREOL, a.s. neobsahují geneticky modifikované organismy (GMO). 
 • Certifikát ke stažení zde

 Halal certifikace

 • výroba surového a destilovaného glycerinu je v souladu s požadavky Halal
 • Certifikát ke stažení zde
frame-scrollup