Kvalita

Kvalita a princip kvality ve společnosti PREOL, a.s. vychází z celopodnikové strategie a je klíčovým faktorem při řízení společnosti.

Deklarací kvality integrovaného systému řízení společnosti jsou získané certifikáty. Oprávněnost jejich držení společnost každoročně obhajuje před nezávislými certifikačními společnostmi v rámci recertifikačních a dozorových auditů.

Certifikované oblasti:

Systém řízení kvality

 • dle ČSN EN ISO 9001 (certifikát zde)

Nastavení základních řídicích procesů dle standardu ISO 9001 ve společnosti PREOL, a.s. pomáhá neustále zlepšovat kvalitu poskytovaných výrobků či služeb a spokojenost zákazníka

Systém environmentálního managementu

 • dle ČSN EN ISO 14001 (certifikát zde)

Management ochrany životního prostředí je nedílnou součástí řízení společnosti a má za cíl minimalizaci dopadů činností společnosti na životní prostředí a neustálé zlepšování environmentálního profilu společnosti

Správná výrobní praxe při výrobě krmných surovin

 • GMP+ B1 (Výroba, obchod a služby) – výroba krmných materiálů, obchod s krmivy (certifikát zde)
 • GMP+ QM Milch – krmivo vhodné pro dojný skot (certifikát zde
 • GMP+ GMO Controlled – krmivo v souladu s požadavky VLOG (certifikát zde)

PREOL, a.s. vyrábí kvalitní a bezpečné krmné suroviny – deklarací vysoké kvality a bezpečnosti těchto surovin vstupujících do potravinového řetězce je získání a každoroční obhajoba tohoto certifikátu.

Udržitelnost biopaliv 

 • prokázání souladu s kritérii udržitelnosti biopaliv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 (RED II), zákona ČR  201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a zákona ČR č. 189/2018 Sb. o kritériích udržitelnosti biopaliv
 • Certifikát ISCC (platný od 19.9.2023 do 18.9.2024)

Jednou ze stěžejních činností společnosti PREOL, a.s. je výroba a prodej biopaliv – uvedené certifikáty deklarují plnění požadavků RED II, což má pozitivní vliv na snížování emisí skleníkových plynů

Kosher certifikace

 • při výrobě destilovaného glycerinu a řepkového oleje jsou dodržovány pravidla pro Kosher produkt dle certifikace Orthodox Union (certifikát zde)

 Halal certifikace

 • výroba surového a destilovaného glycerinu je v souladu s požadavky Halal (certifikát zde)

 HACCP

 • výroba jedlého řepkového oleje a destilovaného glycerinu v souladu s HACCP (certifikát zde)

 Bez GMO 

 • výroba jedlého řepkového oleje v souladu s požadavky Bez GMO (certifikát zde)
frame-scrollup