flower

Informace pro kontraktory

Kdo jsme...

Pro smluvní partnery a kontraktory společnosti PREOL, a.s. (vč. subdodavatelů) je níže k dispozici balíček dokumentů, jež obsahuje závazné interní předpisy k zajištění bezpečnosti práce a ochrany ŽP v celém areálu průmyslové chemie. S uvedenými dokumenty musí být každý seznámen a v celém rozsahu je dodržovat.

Balíček dokumentů pro kontraktory:

frame-scrollup