flower

Politiky společnosti

Kdo jsme...

Postavení společnosti PREOL, a.s. ke kvalitě, environmentu, bezpečnosti a prevenci závažných havárií shrnuje integrovaná Politika společnosti PREOL.

Společnost PREOL si také plně uvědomuje, že udržitelnost ve všech oblastech své činnosti je strategickým základem pokračování úspěšného podnikání a zásadní podmínkou vztahů se všemi zainteresovanými stranami (stakeholdery). Proto se PREOL hlásí k principům ESG (Environmental, Social, Governance), což shrnuje Politika udržitelného rozvoje, etického chování a ochrany životního prostředí a klimatu

frame-scrollup