Info pro veřejnost

Stačí si vybrat téma a dozvíte se více...

 

 

VÍTE ŽE...
Bionafta vyrobená v moderních velkokapacitních výrobnách na území ČR snižuje emise skleníkových plynů o více 50% (v porovnání s s fosilní naftou) v celém životním cyklu bionafty.

VÍCE INFORMACÍ O BIONAFTĚ
 
frame-scrollup