Info pro veřejnost

Stačí si vybrat téma a dozvíte se více...

 

 

VÍTE ŽE...
Bionafta vyrobená v moderních velkokapacitních výrobnách na území ČR snižuje emise skleníkových plynů o více 50% (v porovnání s s fosilní naftou) v celém životním cyklu bionafty.

VÍCE INFORMACÍ O BIONAFTĚ
 
 • 100 tisíc tun

  Roční spotřeba rostlinných olejů pro potravinářské výrobky odpovídá spotřebě

  260 tis. tun řepkových semen

 • 15%

  řepka olejná se pěstuje na přibližně 15% všech osevních ploch v ČR

  Celkově na cca 400 tis. ha

 • 1 400 tisíc tun

  byla celková sklizeň řepky v ČR za rok 2016. 

  téměř 500 tisíc tun se z ČR vyveze

frame-scrollup