flower

Zelená zpráva

Kdo jsme...

PREOL, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření bezpečných a zdravých pracovních podmínek pro zaměstnance patří k prioritním cílům společnosti. V roce 2013 PREOL získal certifikaci dle normy ISO 14001 (Systém environmentálního managementu) a potvrdil tak zásadní zájem společnosti na ochraně životního prostředí. Níže je uvedený odkaz na Zelenou zprávu.

frame-scrollup