flower

Zelená zpráva

Kdo jsme...

PREOL věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření bezpečných a zdravých pracovních podmínek pro zaměstnance patří k prioritním cílům společnosti. Od roku 2013, kdy PREOL získal certifikaci dle normy ISO 14001 (Systém environmentálního managementu) a potvrdil tak zásadní zájem společnosti na ochraně životního prostředí, tuto certifikaci každoročně úspěšně obhajuje.

V letošním roce proběhla aktualizace Zelené zprávy (zde). 

frame-scrollup