flower

Zelená zpráva

Kdo jsme...

PREOL, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření bezpečných a zdravých pracovních podmínek pro zaměstnance patří k prioritním cílům společnosti. V roce 2013 PREOL získal certifikaci dle normy ISO 14001 (Systém environmentálního managementu) a potvrdil tak zásadní zájem společnosti na ochraně životního prostředí. Níže je uvedený odkaz na Zelenou zprávu.

 • 100 tisíc tun

  Roční spotřeba rostlinných olejů pro potravinářské výrobky odpovídá spotřebě

  260 tis. tun řepkových semen

 • 15%

  řepka olejná se pěstuje na přibližně 15% všech osevních ploch v ČR

  Celkově na cca 400 tis. ha

 • 1 400 tisíc tun

  byla celková sklizeň řepky v ČR za rok 2016. 

  téměř 500 tisíc tun se z ČR vyveze

frame-scrollup