flower

Politika společnosti

Kdo jsme...

Dlouhodobé cíle společnosti PREOL, a.s. v oblasti kvality, environmentu, bezpečnosti a prevence závažných havárií jsou shrnuty v dokumentu Politika PREOL, a.s.

 • 100 tisíc tun

  Roční spotřeba rostlinných olejů pro potravinářské výrobky odpovídá spotřebě

  260 tis. tun řepkových semen

 • 15%

  řepka olejná se pěstuje na přibližně 15% všech osevních ploch v ČR

  Celkově na cca 400 tis. ha

 • 1 400 tisíc tun

  byla celková sklizeň řepky v ČR za rok 2016. 

  téměř 500 tisíc tun se z ČR vyveze

frame-scrollup