flower

Politika společnosti

Kdo jsme...

Dlouhodobé cíle společnosti PREOL, a.s. v oblasti kvality, environmentu, bezpečnosti a prevence závažných havárií jsou shrnuty v dokumentu Politika PREOL, a.s.

 

Politika společnosti PREOL 2022

frame-scrollup